Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Aтелие "Изобразителни изкуства"

Изобразителното изкуство е любимо за децата. Те са родени художници, обичат да експериментират, да изобразяват своите чувства и емоции с помощта на линии, форми и цвят. Спонтанността, с която пристъпват към всяка тема и свободата, с която се изразяват е поразителна.Изкуството стимулира и развива въображението и творческите умения, свързано е и с важните психични процеси: възприятие, образно мислене, внимание и памет. Всяка детска творба отразява усвоения от детето визуален и практически опит, който от своя страна способства за развитието на интелекта. Чрез стимулиране на изобразителните им способности, се обогатява познавателното, интелектуалното и творческото развитие на децата.