Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Билкови градинки - здраве от природата 2023
ДГ „Осми март“ се включва в инициативата „Компостиране в детските градини“ с подкрепата на Община Пловдив – Район Южен и фирма Biobag.

Проектът "Билкови градинки - здраве от природата" има за цел да научи децата в предучилищна възраст как да използват повторно и рециклират голяма част от отпадъците, които ежедневно произвеждат. Чрез компостиране на хранителните отпадъци ще се отглеждат и подхранват насажденията в дворните пространства на двата адреса на детското заведение. Идеята е, от една страна децата да научат ползите от разделното събиране на биологичните отпадъци, компостирането им и наторяването на почвите, а от друга – фактът, че дейностите навън са от полза за физиката и здравето на децата.

Първите дейности включват засаждане на устойчиви цветни видове в обособени кътове на дворните пространства в ДГ "Осми март".