Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Програмна система и седмична програма
Обучението и възпитанието на децата се извършва по утвърдените от МОН държавни образователни стандарти.
За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала от дидактична програмна система на издателство "Бит и техника" /"Златно ключе"/