Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Трета "Г" Веселушка
"Бяла, спретната къщурка.
Две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.

Тука под липите стари
неведнъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях...

Къщичке на дните златни,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил."