Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Трета "В" Звездичка
 Нашият подход към децата :

- Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света.

- Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност.

- Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, пластика, театър, музика, танци.

- Развиване социалните умения на децата, подпомагащо тяхната адаптация и самоизява в групата.

- Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството.