Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Контакти
ДЕТСКА ГРАДИНА “ОСМИ МАРТ“
гр. Пловдив, район “Южен”
email: 8mart@dg.plovdiv.bg
email: info-1690515@edu.mon.bg
Административен адрес:
ул. "Даме Груев" № 1
032 69 25 40 - канцелария
0884 202 480 - канцелария
0884 202 474 - директор
Втори адрес:
бул. ”Н. Вапцаров” № 80
032 67 57 62 - канцелария
0882 047 116 - канцелария