Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Споделена педагогическа практика 2023
В бр. 6/2023г на специализираното научно-методическо списание "ДЕТСКА ГРАДИНА" са публикувани писмени разработки, представящи богатия педагогически опит на Детска градина "Осми март" с директор Ели Грозева.

В рубриката "ПРОЕКТНАТА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА" е представен доклад на старши учителите Н. Благова и А. Маркова на тема "Изкуствата в моя роден град".

Старши учител С. Робева представя СЦЕНАРИЙ на тема "21 ноември – Ден на семейството".

Педагогическият екип на детското заведение поздравява колегите с пожелание за нови професионални успехи и творчески устрем в осъществяване на бъдещи проекти.