Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Награди
МАЙ 2024
Ст. учител музика Г. Бойчева е носител на престижната Награда на РУО - Пловдив за педагогически специалисти с високи постижения и проявен професионализъм в образователната система. Учител музика В. Христова получава Грамота в Категория "Млади учители" в ежегодната процедура по награждаване на изявени педагози на град Пловдив. Наградите са връчени на тържествена церемония по повод Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Август 2023
X международен конкурс, организиран от Синдикат на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“ - Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители, Раздел „Добри практики“, Категория: Подготвителна група в детската градина/училище за старши учител Албена Палавурова.
Август 2023
В шестото издание на Конкурса за научната награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера на тема: „ Игра, творчество, екология в работата на детския учител в живота на детската градина“, старши учител Албена Палавурова получи награда в направление "Игри".
Август 2022г
От 26 до 31 август 2022 г. за девета поредна година СБУ проведе в к.к. Албена емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование, под патронажа на МОН, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“. Събитието бе заключителна част от ежегодния едноименен международен конкурс за учители, който тази година е на тема „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“. Богатата палитра от педагогически иновации на ДГ "Осми март" заслужи Специална награда на Издателство КЛЕТ България и бе представена от старши учител Албена Палавурова.
Ноември 2021г
Послучай 1 ноември - Ден на народните будители, Милена Георгиева - главен учител ДГ "Осми март" бе удостоена с Почетна значка на град Пловдив за съществен принос в развитието на образованието на гр. Пловдив.
Октомври 2021г
С Първа награда eTwinning 2021 в годишното състезание за проектна педагогическа дейност на Европейската комисия бяха отличени децата от група „Слънчице“. Те получиха престижното отличие във възрастова категория до 6 години за участието си в европейския проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“, реализиран под ръководството на гл. учител Милена Георгиева.
Юли 2021
Участието в VIII международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2021” на тема "Развитието на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации", за пореден път донесе на екипа на ДГ "Осми март" заслужени награди:

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители в Категория „Подготвителна група за училище“: Аница Маркова - старши учител, Нина Благова - старши учител, Светлана Рангелова - старши учител по музика;

- Награда на Националния дворец на децата получи Албена Палавурова, старши учител. 

- Награда на издателство Клет - АНУБИС и БУЛВЕСТ 2000 заслужиха Елена Гърдева и Пенка Харитева  - старши учители в група "Мечо Пух".
Май 2021
За поредна година Регионално управление на образованието - Пловдив раздаде награди за постижения на педагогически специалисти и директори през изминалата учебна година. Отличието се присъжда за доказан професионализъм в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците.

Сред наградените с високия приз е старши учител Пенка Славова, един от изявените педагогически специалисти на ДГ "Осми март", доказали в годините своята отдаденост на професията и децата.
Май 2020г
ДГ "Осми март" получи поредното признание труда на педагогическия екип и повод за заслужена гордост. Г-жа Иванка Ангелова, старши учител по музика е удостоена със Специална награда на председателя на СБУ в XXIII Национален конкурс "Учител на годината" 2020 и с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски”, по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Ежегодните награди на МОН се присъждат за цялостна професионална дейност и принос в развитието на образователната система в България.
Април 2020г
Възпитаникът на Четвърта ПГ  В „Слънчице“ Георги Вълчев  с учители Милена Георгиева и Пепа Тосева постигна забележителни успехи в национални и международни математически състезания:

1. Квалификация за Тайландска международна математическа олимпиада „Timo“ /Тайланд/ 2020 - златен медал / предучилищна възраст/

2. Финал на HKIMO - Hong-Kong International mathematics Olympiad 2020 - златен медал / предучилищна възраст/

3. Финал на Китайски международен математически турнир   „Big bay bei“ 2020- сребърен медал / предучилищна възраст/

4. Национален математически турнир „Математик умник“ - I кръг 2019г -  златен медал /1 клас/; II кръг 2020 - златен медал /1 клас/

5. Национално математическо състезание „Млад математик“ - I кръг - сребърен медал /1 клас/; II кръг - златен медал /1 клас/; III кръг - златен медал /1 клас/

6. Национален математически турнир „Математика без граници“ – есен 2019г - бронзов медал /1 клас/;  зима 2019г -  сребърен медал /1 клас/ 

7.Национален математически турнир "Математика за шампиони" -  златен медал /1 клас/
Август 2019г
На 26 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит при изключителен интерес за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема:"Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците" 

Участието в Шестия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2019” , донесе на екипа на ДГ "Осми март" заслужени награди:

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители в Категория „Подготвителна група за училище“за:

 - Бойка Кръстева, старши учител, и Надежда Зайкова, учител, за доклад на тема: „Децата са нашето огледало“;

- Елена Атанасова и Албена Палавурова, старши учители, доклад на тема: „Работа с художествената литература“;

- Антоанета Василева, старши учител, и Мариета Караджова, учител, за доклад на тема: „Книга сладкодумна“.

- Награда на Националния дворец на децата получи Светлана Рангелова, старши учител по музика. 
Май 2019г.
 На 10 май 2019г. Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXII Национален конкурс „Учител на годината”. Носител на приза "Учител на годината" в категория "Предучилищно образование" е Милена Георгиева, учител в група „Слънчице“. Специална награда на Председателя на СБУ в конкурса получиха учителите Галя Бойчева и Диляна Георгиева. Педагозите получават почетно отличие "Неофит Рилски" и привилегията да бъдат гости на официален прием, организиран от Президента на Република България послучай 24 май – ден българската просвета и култура и на славянската писменост.
Ноември 2018г.
На официална церемония Кметът на район Южен - Борислав Инчев връчи Грамота за постигнати успехи в образователната сфера и съхраняване на българската духовност, традиции и култура на изявени учители от детските градини и училища в района. Сред тях са старши учителите Пенка Славова и Милена Георгиева. Специална награда на Кмета на район Южен получи Иванка Ангелова - старши учител по музика.
Септември 2018г.
Петия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2018”, организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, донесе на екипа на ДГ "Осми март" нови награди:

Награда на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ "Св. Кл. Охридски" за Диляна Георгиева - учител за писмена разработка на тема: "Мини-проектът като съвременен модел за оптимизиране на взаимодействието между семейството и детската градина"

 - Награда на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика към Европейската музикалйна асоциация за Светлана Рангелова - ст. учител по музика и Пенка Славова - ст. учител за разработка на тема: "Формиране основите на патриотизма чрез празник, посветен на народните будители"

  От 26 до 31 август 2018 г. в СОК „Камчия” се проведе заключителната част на конкурса - Национален семинар на тема „Гражданското образование - формиране на ценностни нагласи у младото поколение”, в рамките на който се състоя тържествената церемония за награждаване на отличените. 
Юни 2018
Музикален театър "Деница" завоюва Специална награда за авторски спектакъл в Категория ТЕАТЪР на XVI-я фестивал за театрално, танцово, музикално и изобразително изкуство "РОШАВАТА КОТКА" за постановката "Цветята на малката Ида" с участието на децата от Подготвителна група "Том и Джери" с учители Пенка Славова, Кичка Петрова и учител по музика Светлана Рангелова.
Май 2018
Във Второто издание на Конкурс за детско творчество „Слънце грее над Европа“, организира от ДГ „Слънце“ и Община Павликени, участваха децата от Втора група "Слънчице" с учители Милена Георгиева и Пепа Тосева. Колективната детска творба бе отличена с ПЪРВО МЯСТО в категория "Пластика".
Април 2018
Антон Иванов от Четвърта ПГ "Б" група с учители Ани Сиракова и Гинка Теанова спечели IV място в математическото съзтезание "БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО" ,организирано от СУ "Свети свети Кирил и Методий" гр.Пловдив под патронажа на Здравко Димитров - Областен управител.
Март 2018
В първото издание на Националния детски конкурс „Моята картичка за мама“ на издателска група „Просвета“ ПЪРВО МЯСТО се присъжда на Пламена Петрова от група "Дъга от мечти" с учители Албена Палавурова и Елена Атанасова.
Февруари 2018
За седма поредна година Детската телевизия „Аз мога, аз знам”, с подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата организира Международен конкурс „Коледа в нас” с участието на учебни заведения от България и български училища от Испания, Италия, Украйна. Специална награда за оригиналност бе присъдена на Коледното представление "Вярвай в чудеса", представено от децата на Подготвителна група "Веселушка" с учители Соня Робева, Весела Матеева и Светлана Рангелова.
Ноември 2017
По повод 1-ви ноември - Ден на народните будители, кметът на район Южен – Борислав Инчев лично награди изявени учители от детски градини и училища с книги, поздравителни свитъци и грамоти за принос в просветното дело и съхраняване на националната идентичност сред младото поколение. Всеки един от наградените учители е посочен от ръководствата на учебните и детски заведения и е получил редица призове, награди и номинации през учебната 2016/2017 година. Наградените педагози от Детска градина „Осми март“ са: Аница Маркова – учител в група „Мики Маус“, Соня Робева – старши учител в група „Веселушка“ и Светлана Рангелова – старши учител по музика.
Октомври 2017г.
Една от националните награди „Стоян Михайловски” е присъдена на ДГ "Осми март" навръх Международния ден на учителя. С отличието е удостоена старши учител Соня Робева от Първа Г група "Веселушка". По традиция наградите за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикално дело се връчват от синдикат „Образование” на КТ „Подкрепа”. На церемонията на шестото издание присъстваха министри, депутати и просветни експерти.
Септември 2017г.
Участието в Четвъртия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2017” на тема "Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност", организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, донесе на екипа на ДГ "Осми март" заслужени награди:

Специални награди на Председателя на Синдиката на българските учители за:        Пенка  Славова, старши учител в група "Том и Джери" за доклад на тема: „Ролята на детския празник за адаптацията на децата в детската градина” и  за Пенка  Харитева, учител в група "Мечо Пух" за доклад на тема: „Ролята на зимните празници за стимулиране на познавателната и емоционалната активност у децата”

Грамота за личен принос в утвърждаването на международния конкурс за Ели Грозева, директор на ДГ„Осми март" и Светлана Рангелова, старши учител по музика.

  От 26 до 31 август 2017 г. в СОК „Камчия” се проведе заключителната част на конкурса - Национален семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”, в рамките на който се състоя тържествената церемония за награждаване на отличените. 
Май 2017г.
На 18 май 2017г, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XX Национален конкурс „Учител на годината”. Носител на приза "Учител на годината" в категория "Млади учители" е Аница Маркова, учител в група „Мики Маус“. Специална награда на Председателя на СБУ в конкурса получи Светлана Рангелова - старши учител по музика. С номинация от Регионалното управление на образованието Почетно отличие „Неофит Рилски“ получава Соня Робева - старши учител в група "Веселушка". Педагозите получават привилегията да бъдат гости на Приема, организиран от Президента на Република България послучай 24 май – ден българската просвета и култура и на славянската писменост.
Май 2017г.
ДГ "Осми март" участва в Конкурса за детски рисунки на тема „Аз и Слънцето“, организиран от ДГ „Слънчице“ – село Върбица, обл. В. Търново. Второ място в категория "Рисунки" при 5-годишните заслужи Емилиян Йорданов от Втора "В" група "Дъга от мечти" с учители Елена Атанасова и Албена Палавурова.
Май 2017г.
Първа В група "Слънчице" участва в Националния конкурс за детско творчество «Слънце грее», организиран от Община Павликени и ДГ "Слънце" . В категория "колаж" колективната творба "История с копче" бе удостоена със Специална награда на Директора на детското заведение.
Април 2017г.
За пета поредна година ДГ „Осми март“ участва в  организирания от Фестивална програма "Приятели на България", МОН, Националния дворец на децата и Български хоров съюз  X-ти Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на изкуствата „ От учителя – с любов!“. Участието на старши учители Соня Робева и Пенка Славова в Писмената част на Конкурса бе удостоено с Награда на Министерството на образованието и науката за доклади на тема: "Книжка сладкодумна"- форма на личностно усъвършенстване в социалното взаимодействие" и "Ролята на детския празник за адаптацията на децата в детската градина". Благодарствени писма получиха още Ели Шейретска – старши учител  - за авторските творби  “Елен” и “Мъдро вино” и Светлана Рангелова - старши учител по музика за доклад на тема "България през вековете".

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР "ДЕНИЦА"  участва в практическата част на Конкурса - "ДЕН НА ТАЛАНТА". Артистите от Подготвителна група "Веселушка"  под ръководството на старши учители Весела Матеева и Соня Робева, Светлана Рангелова  - старши учител по музика и Ели Грозева - директор, представиха спектакъл-мюзикъл "Рибарят и златната рибка" и завоюваха Гран При в категория "Театър". Наградите ще бъдат връчени на Официална церемония в Министерство на образованието и науката.
Март 2017г.
Организираният 10-ти национален конкурс за детска карта на света "НИЕ ОБИЧАМЕ КАРТИТЕ" от Българска картографска асоциация награди ДГ "Осми март" гр.Пловдив за активно участие. Удостоени с Трето място в първа възрастова група до 6 години са Симона Станкова и Дани Терзийска от Трета ПГ"А"група с учители Ели Шейретска и Златка Панева.
Септември 2016г.
Участието във Третия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2016”, организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, донесе на екипа на ДГ "Деница" нови награди:

Първо място в раздел "Добри практики", Категория „Подготвителна група за училище”  и Специална награда на участниците в семинара: Ели Христакиева Грозева –директор, Светлана Драгоева Рангелова, старши учител по музика – „Естетическото и художественото развитие на децата чрез изкуството на музикалния театър”

 - Награда на Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски” в гр. Казанлък за Десислава Томчева Николова, учител - „Формиране на позитивно отношение у детето в предучилищна възраст към българския фолклор”

Грамота за личен принос в утвърждаването на международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” за Милена Георгиева - Шишкова, старши учител и Аница Маркова, учител.

От 1 до 5 септември 2016 г. в СОК „Камчия” се проведе заключителната част на конкурса - Национален семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”, в рамките на който се състоя тържествената церемония за награждаване на отличените. 
Юни 2016г.
Организираният от фондация "Азгард" СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ” СИЛИСТРА - 2016 донесе поредната награда за ЦДГ "Деница". Маринела Коджаниколова от Подготвителна група "Веселушка" бе удостоена с ТРЕТА НАГРАДА в Първа възрастова група в категория КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РИСУНКИ
Май 2016г.
На 11 май 2016г, в Деня за почит на светите братя Кирил и Методий и в навечерието на най-светлия български празник – 24-ти май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX Национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство. Носител на Специалната награда на Председателя на СБУ е Десислава Николова, учител в група „Звездичка“, а номинация в конкурса получи Васка Караоланова, старши учител в група „Слънчице“. На същата дата за пета поредна година Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ връчи наградата, учредена от него, за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикално дело „Стоян Михайловски“. Наградата се връчва на отличени учители и преподаватели, като чрез нея се популяризира сред обществеността техният професионализъм, граждански принос, талант и постижения. В категорията „Учител на годината – детска градина” наградата се присъжда на Кичка Петрова, старши учител в група „ Том и Джери“, номинирана от РСО – Пловдив. Изявените педагози са удостоени с Почетно отличие „Неофит Рилски“ и привилегията да бъдат гости на Приема, организиран от Президента на Република България послучай 24 май – ден българската просвета и култура и на славянската писменост.
Май 2016г.
Организираният от Обединен детски комплекс Благоевград, Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата и Coca - Cola Национален конкурс-изложба „Здравей, ваканция! ”, донесе поредната награда за ЦДГ "Деница". Изабела Николова от Подготвителна група "Слънчице" бе удостоена с ВТОРА НАГРАДА в Първа възрастова група в конкуренция с 485 творби (рисунки, пластики, колажи и др.) на 470 деца и ученици от 66 институции, 44 населени места от 22 области.
Май 2016г
Седмият международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2016, организиран от Фондация Еврика, ОНЧ "Заря-1858" и Компютърна школа „Вале”- Хасково, под патронажа на Евродепутата Мария Габриел, донесе Специална награда за отлично представяне на децата от Подготвителни групи "Слънчице" и "Веселушка" и индивидуална поощрителна награда на Ева Караджова в категория "Колаж" /4-5г/
Април 2016г.
Национален конкурс „Рецептите на баба – 2016г” се организира за седма поредна година от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите 7 (А.Р.И.З.-7) в партньорство с Национален дворец на децата. Конкурсът е част от календара за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката и има национален статут. Един от 8-те победители в "Първа възрастова група до 7г." е Веселин Христов Бойчев от Подготвителна група "Слънчице". Отличените творби в трите възрастови групи ще съставят пътуваща изложба, която ще придружава Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град – 2016г”.
Март 2016г.
     Екип педагози на ЦДГ "Деница" участва в Писмената част на организирания от Фестивална програма "Приятели на България", МОН и Националния дворец на децата IX Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности. С признанието за разнообразни и ефективни дейности в направление „Изкуства”, детското заведение бе удостоено с Награда на Министерството на образованието и науката. Автори на споделения педагогически опит са: Ели Грозева-директор, Милена Георгиева - старши учител, Соня Робева - старши учител и Десислава Николова - учител.

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР "ДЕНИЦА"  участва в практическата част на Конкурса - "ДЕН НА ТАЛАНТА". Артистите от Подготвителни групи "Слънчице" и "Мечо Пух" под ръководството на учителите Елена Гърдева, Пенка Харитева, Васка Караоланова, Милена Георгиева, Светлана Рангелова и Ели Грозева-директор, представиха спектаклите "Африканска приказка" и "Цветята на малката Ида" и завоюваха ПЪРВА НАГРАДА в категория "Музикален театър". Наградите ще бъдат връчени на Официална церемония в Министерство на образованието и науката.
Януари 2016г.
Детска Интернет телевизия "Аз мога, аз знам" проведе Конкурс "Коледа в нас" със съдействието на: Национален дворец на децата и Държавна Агенция на българите в чужбина. Целта на Конкурса е да се създадат условия за приемственост на поколенията да съхранят богатата система от духовни ценности, да тачат своя род , език и култура, независимо в кое кътче на света живеят , работят или учат. За наша огромна радост, Коледното представление на група "Дъга от мечти" заслужено бе удостоено с ПЪРВО МЯСТО.
Януари 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „Българка” се приобщи към всенародното честване на 165–та годишнина от рождението на ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА, народния поет ИВАН ВАЗОВ, който и до днес остава учител по родолюбие, изпълнен с почит към българското и с възхита към природата. В Конкурса за рисунки на тема „ПЕСЕНТА НА ПЛАНИНАТА” се включиха активно децата от Подготвителна група "Слънчице". Красивата картина на Ванеса Стоянова бе удостоена с грамота и участие в представителна изложба, организирана в Столична библиотека.
Декември 2015 г.
В проведения МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА НА NACIONAL GEOGRAFIC 2015, Симона Вълчева от Подготвителна група "Слънчице" заслужи 3 то място в Националния етап за категория "Удивителни животни" !
Октомври 2015 г.
В организирания от Издателство Виктори – ПР”, гр. Асеновград и Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновград ДЕТСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС за творчество във връзка с 12 септември (Ден за превенция на детската пътна безопасност) под надслов „Искам да порасна! Чрез силата на перото и четката да опазим децата на пътя”, жури в състав Димитър Ненкин и Илиян Илиев определиха петима победители, сред които са децата от група "Слънчице": Ева Любомирова Атанасова, 6 г., с рисунка „На улицата всеки знае безопасно да играе” и Михаел Людмилов Милчев, 6 г., с рисунка „Нашите верни приятели”. Всички над 60 картини от цялата страна, участвали в конкурса ще бъдат изложени в ГБ „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновград. Честито на малките художници!
Юни 2015г.
Участието във Втория международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2015”, организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, донесе на екипа на ЦДГ "Деница" Специална колективна награда на Председателя на Синдиката на българските учители: Ели Христакиева Грозева –директор, Милена Димитрова Георгиева - Шишкова, старши учител, Светлана Драгоева Рангелова, старши учител по музика – „Музикален театър в детската градина – приказна пътечка към изкуството”; Васка Костадинова Караоланова, старши учител, и Милена Шишкова – „Вълшебните ключета на изкуството”; Десислава Томчева Николова, учител - „Семейството и детската градина – фактори за социално и емоционално формиране на детето”; Аница Любомирова Маркова, учител – „Безкраен празник в детските сърца”; Елена Василева Хаджиева, учител – „Фолклор и традиции”
Юни 2015г.
ЦДГ "Деница" участва в организирания от Канадско-български Културен Център "Зорница", Български вестник "Зорница" и Българското училище "Св. св. Кирил и Методий" Конкурс за поезия и есе "Зорница-Монреал". Жюри в състав: Недялко Йорданов, Надежда Захариева, Елена Алекова и Здравка Евтимова присъди награди на Ванеса Стоянова /група "Слънчице/ и Милена Георгиева /ст. учител/
Май 2015г.
ЦДГ „ Деница“ получи поредното признание труда на педагогическия екип и повод за заслужена гордост. Г-жа Ели Грозева, директор на детското заведение, е отличена с Почетна значка с герба на гр. Пловдив за заслуги към образователното дело в града и Номинация в XVIII Национален конкурс „Учител на годината“ , организиран от Синдиката на българските учители. Светлана Рангелова, старши учител по музика е удостоена със Специалната награда на Председателя на СБУ в същия конкурс. Изявените педагози получават Почетно отличие „Неофит Рилски“ и привилегията да бъдат гости на Приема, организиран от Президента на Република България послучай 24 май – ден българската просвета и култура и на славянската писменост.
Април 2015г.
В проведения Шестия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2015, организиран от Фондация Еврика, ОНЧ "Заря-1858" и Компютърна школа „Вале”- Хасково, под патронажа на Евродепутата Мария Габриел, дебютира Фотоателие "Усмивка" при Подготвителна група "Слънчице" , с учители М.Георгиева и В. Караоланова. В оспорвано съревнование с участници от 7 държави, малките таланти завоюваха престижни награди в категория "Колаж" /5 - 6 годишни/ - Никол Колева/бронзов медал/, Симона Вълчева/бронзов медал/, Георги Хараланов /поощрение/, Денис Вели /грамота/
19.03.2015 г
В Частно СОУ "Дружба" се проведе церемония по награждаване на победителите в Конкурса за детска рисунка „Рисувай с ДРУЖБА“. В конкурса участваха 201 деца на възраст от 5 до 7 години от детските градини на гр. Пловдив. Рисунките бяха оценени от професионално жури. С предметна Поощрителна награда бе отличена Никол Владиславова Георгиева от Подготвителна група "Дъга от мечти" с преподаватели г-жа Елена Атанасова - ст. учител ДГ и Албена Палавурова - учител ДГ.
Март 2015г.
В организирания от Фестивална програма "Приятели на България", МОН и Националния дворец на децата VIII Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на изкуствата, ЦДГ "Деница" се представи с Писмена разработка на тема: " ТАЛАНТ - път към съвременна и ефективна творческа дейност в детската градина " с автори Е Грозева-директор и Милена Георгиева-старши учител. Докладът бе удостоен с Поощрителна награда на Фестивална програма "Приятели на България", връчена на Официална церемония в Министерство на образованието.
24 май 2014 г.
Послучай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Светлана Рангелова – ст.учител по музика, Мика Гушевилова, Пенка Славова, Кичка Петрова, Милена Георгиева – ст. учители и Пепа Тосева – учител са отличени с Грамота от администрацията на район Южен за принос в сферата на образованието и постигнати успехи в национални състезания през учебната 2013/2014г.
18 май 2014 г.
Талантливите и артистични деца от Музикален театър "Деница" спечелиха ПЪРВО МЯСТО на XII-я фестивал за театрално, танцово, музикално и изобразително изкуство "РОШАВАТА КОТКА", с постановките "РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА" и "АФРИКАНСКА ПРИКАЗКА". Те са осъществени съвместно с театър "Дани и Деси" гр. Хасково под ръководството на Ели Грозева - директор, Светлана Рангелова - ст. учител по музика, Кичка Петрова, Пенка Славова, Мика Гушевилова- ст. учители и Пепа Тосева-учител.
9 май 2014 г.
Старши учител Милена Георгиева бе удостоена със Специалната награда на Председателя на СБУ в XVII-я Национален конкурс „Учител на годината 2014” и Почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН за високи професионални постижения в системата на народната просвета.
20 март 2014 г.
ЦДГ "Деница" получи Грамота за отлично представяне в VII Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците "Братя Грим", организиран от Община Шумен и ЦДГ " Братя Грим ". Представихме се с видеозапис на спектакъл - мюзикъл "Африканска приказка".
Февруари 2014г
Първо място в Общински конкурс "За изработване на мартеница" - Община Пловдив - район "Южен" на Гергана Барачкова - ПГ-6-А от ЦДГ"Деница" гр.Пловдив, с преподаватели: Кичка Петрова - старши учител, Пенка Славова - старши учител.

Грамота на "Арт ателие" към ЦДГ"Деница" за активно участие в Общински конкурси за изработване на мартеници.
Май 2013г.
На XI -я Фестивал за Театрално, Музикално и Танцово изкуство "Рошавата котка", Музикален театър "Деница" завоюва Втора награда с постановката "Африканска приказка". Под вещото ръководство на Таня Евтимова/гост-режисьор/, Десислава Николова-учител, Соня Робева-учител и Светлана Рангелова-учител по музика, талантливите малки артисти донесоха много радост на родители и гости.
Май 2013г.
Послучай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, г-жа Милена Георгиева-старши учител в ЦДГ"Деница" бе удостоена с Почетна значка на град Пловдив за заслуги и принос в развитието на образователната система в града.
Април 2013г.
В организирания от Фестивална програма "Приятели на България", МОН, СБУ и НДД Шести Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на изкуствата, ЦДГ"Деница" се представи с Писмена разработка на тема: "Сцена на изкуствата" с автори Ели Грозева-директор и Милена Георгиева-старши учител. Докладът бе удостоен със Специалната награда на Националния дворец на децата.
Март 2013г.
Първа награда от математическото състезание "Бързо, лесно, точно" за Рая Стоянова, с преподаватели Весела Матеева-старши учител и Мая Петрова-учител.
Март 2013г.
Трета награда от участие в Kонкурс за детска рисунка в частно училище "Дружба" на тема: "Рисувай с Дружба" за Рая Арабаджиева с преподаватели Весела Матеева-старши учител и Мая Петрова-учител.
Февруари 2013г.
Видеоконкурсът "Децата и фолколора" в рамките на Международния фолклорен фестивал "Орфеево изворче" гр. Стара Загора донесе Втора награда на Фолклорно - музикален спектакъл "Край воденицата".
Май 2012г.
X -я фестивал за Театрално, музикално и танцово изкуство "Рошавата котка" бе дебют за новосъздадения Музикален театър "Деница". Малките актьори и техните ръководители: Таня Евтимова - гост-режисьор и учителите Васка Караоланова, Милена Георгиева, Елена Гърдева и Пенка Харитева, бяха изключително щастливи от завоюваната Трета награда за Фолклорно - музикалния спектакъл "Край воденицата".
Maй 2012г.
"Футбол" - Второ място на градския турнир. Иван Далемски от група "Слънчице" спечели купата за най-добър вратар.
Януари 2012г.
Весела Грозева от група "Слънчице" бе отличена в конкурса за коледна картичка на издателство "Просвета".
Май 2011г.
Футболните таланти на ЦДГ"Деница" спечелиха Второ място в традиционния градски турнир.
Май 2005г.
Послучай 30-годишния юбилей на ЦДГ"Деница", детското заведение е отличено с Почетен знак на Община Пловдив за заслуги към образователното дело в града.