Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Вокална група "Деница"

ВОКАЛНА ГРУПА „ДЕНИЦА” бе създадена през учебната 2011/2012г. по решение на Педагогическия съвет. Тя се сформира след прецизен подбор между децата от 4 до 6 години, с цел да се установи наличието на необходимите качества –музикалност, ансамбловост и темброво сходство между гласовете. Вокалната група се превърна в кътче , където децата могат да изявят своите способности извън рамките на програмните занимания.

Груповото пеене създава сигурност на отделното дете и възможост за изява на индивидуалните му способности. Свободата на музикалните преживявания развива у децата качества , разкрива възможности за изява и творчество.

Богатият репертоар на формацията включва детски популярни песни , обработен фолклор , популярни хитове . С голямо желание децата участваха в създаването на студиен запис на Химна на ЦДГ „Деница”.

Нашият опит показа , че за да съществува Вокална група в детската градина , тя се нуждае от талантливи деца , опитен ръководител , грижовен директор и толерантни колеги.По този път ентусиазмът и любовта към изкуството ще бъдат не отделна привичка , а всеобщо изживяване на цялото детско общество .