Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Екип
Административен адрес: ул. "Даме Груев" № 1
Ели Грозева
директор
Саша Ташева
старши учител ДГ
Иванка Йотова
учител ДГ
Богданка Цветкова
старши учител ДГ
Анастасия Димитрова
учител ДГ
Диляна Аврамова
учител ДГ
Ивета Колева
учител ДГ
Христина Анчева
учител ДГ
Анна Сиракова
старши учител ДГ
Галя Бойчева
старши учител музика ДГ
Бойка Кръстева
старши учител ДГ
Надежда Зайкова
старши учител ДГ
Цветелина Тодорова
учител ДГ
Светлана Нешева- Косева
старши учител ДГ
Мариета Караджова- Бояджиева
учител ДГ
Десислава Хубенова
учител ДГ
Добромира Димитрова
учител ДГ
Ивелина Табакова
учител ДГ
Елена Пехливанова
учител ДГ
Криси Дрянкова
учител ДГ
Елица Димитрова
учител ДГ
Любомира Вукова
учител ДГ
Донка Колева
учител ДГ
Ева Велкова
учител ДГ
Христинка Траева
помощник възпитател
Христинка Колева
помощник възпитател
Марияна Митева
помощник възпитател
Мая Здравковска
помощник възпитател
Иванка Ангелова
помощник възпитател
Магдалена Георгиева
помощник възпитател
Доротея Папаризова
помощник възпитател
Мария Дунчева
помощник възпитател
Мария Николова
завеждащ административна служба
Денка Тошева
административен секретар
Донка Колева
административен секретар
Димитър Стоянов
огняр
Цветана Якова
медицинска сестра
Втори адрес: бул. ”Н. Вапцаров” № 80
Весела Матеева
старши учител ДГ
Милена Георгиева
главен учител ДГ
Габриела Чавдарова
учител ДГ
Росица Радойнова
старши учител ДГ
Пенка Славова
старши учител ДГ
Аница Маркова
старши учител ДГ
Пенка Харитева
старши учител ДГ
Албена Палавурова
старши учител ДГ
Соня Робева
старши учител ДГ
Десислава Николова
старши учител ДГ
Мая Петрова
старши учител ДГ
Пепа Тосева
старши учител ДГ
Виктория Христова
учител по музика ДГ
Нина Благова
старши учител ДГ
Kичка Петрова
старши учител ДГ
Ралица Дамянова
учител ДГ
Яна Лазаревич
учител ДГ
Емилия Василева
ЗАС
Жанет Илчева
домакин
Златка Петрова
помощник възпитател
Цветелина Самоукова
помощник възпитател
Севдалина Русева
помощник възпитател
София Патева
помощник възпитател
Анелия Чорбаджиева
помощник възпитател
Денка Кръстева
помощник възпитател
Олга Велева
помощник възпитател
Стела Муратева
помощник възпитател
Еленка Динчева
готвач
Галина Иванова
помощник готвач
Тодор Топузлийски
общ работник
Велко Гаров
общ работник
Любомира Войняговска
медицинска сестра