Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Дейности
Основна ценност в дейността на ДГ "Осми март" са децата - разкриването на тeхния потенциал и заложби. Обучението се осъществява от висококвалифициран екип от специалисти на базата на единство на потребностите, интересите и целите.
Разчитаме на активното участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа.