Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Добре дошли в детска градина "Осми март" гр. Пловдив Добре дошли в детска градина "Осми март" гр. Пловдив

Дейности

Основна ценност в дейността на ДГ "Осми март" са децата - разкриването на тeхния потенциал и заложби. Обучението се осъществява от висококвалифициран екип от специалисти на базата на единство на потребностите, интересите и целите.
Разчитаме на активното участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа.
Авторска програма "Детство под тепетата"
Авторска програма "Детство под тепетата"
Музикален театър в детска градина "Oсми март"
Музикален театър в детска градина "Oсми март"
Билкови градинки - здраве от природата 2023
Билкови градинки - здраве от природата 2023
Проектна дейност
Проектна дейност
Програмна система и седмична програма
Програмна система и седмична програма
Заедно можем повече - мини-проекти с родители
Заедно можем повече - мини-проекти с родители
Дейност eTwinning
Дейност eTwinning
Stem образованието и децата
Stem образованието и децата
Дейности над Държавен образователен стандарт
Дейности над Държавен образователен стандарт
Мисия на ДГ “Осми март”
Мисия на ДГ “Осми март”
МИСИЯТА на детска градина „Осми март“ е да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо национално самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили.

За децата - да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете. Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие, като се осигури среда за игри, познание, творчество, чрез желани и интересни за децата дейности.

За работещите в детската градина - да ги мотивира за реализиране на уменията, като им осигури възможност за професионално-творчески изяви и подкрепа.

За родителите - да осигури спокойствие и да ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето в предучилищна възраст.
Визия на ДГ “Осми март”
Детска градина „Осми март“ да бъде:
  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно и физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
Управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.
Визия на ДГ “Осми март”

Новини