Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Дейности над Държавен образователен стандарт
По желание на родителите в детската градина се осигуряват условия за обучение във временни групи по дейности над Държавните образователни стандарти. Учебната програма е хармонично балансирана със заниманията по тези дейности и децата не се преуморяват. Фирмите, с които се работи, са лицензирани за участие и са с висок авторитет сред педагозите на територията на Община Пловдив.
Преподавателите прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и използват индивидуалния подход към всяко отделно дете.