Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Stem образованието и децата
STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е концепция за обучение, която се стреми да вдъхнови младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. Звучи като програма за образование на ученици и студенти, но истината е, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре. В световен мащаб има реални практики как STEM може да се въведе дори при най-малките деца на 3+ години. 

Методът STEM се базира на експерименти, интеграция на знания по различните образователните направления и екипна работа. Чрез включване на проектни дейности, интерактивни методи, образователни играчки и др., под ръководството на учителя се поддържа траен интерес и мотивация у децата за придобиване на компетентности, насърчават се да експериментират и усвояват нови начини на мислене. Целта е използвайки безкрайните възможности на този подход да се обогати преподавателския ресурс за разширяване познанията на децата чрез преживяване и практическо приложение на наученото.

Предоставяме на вашето внимание актуални материали по темата:

Повече за STEM обучението

Какво трябва да знаем за STEM

STEM подход в изобразителните дейности