Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Заедно можем повече - мини-проекти с родители
В детска градина " Осми март" се реализират МИНИ - ПРОЕКТИ за работа с децата и семейството, част от цялостната Стратегия на детското заведение за развитие на творческия потенциал на подрастващите в условията на съвременната образователна система.


В условията на социална изолация в резултат на пандемията от COVID-19 Първа "В" група "Слънчице" инициира съвместни онлайн дейности с цел привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот; развитие на личностния потенциал за ранното откриване на детските интереси, способности и заложби.

Децата от Първа „Г“ група с учители Пенка Харитева и Елена Гърдева , реализираха мини - проект „Заедно можем повече“ съвместно с родителите. С много креативност и ентусиазъм заедно изработиха украса за детската група и така чудесното пролетно настроение завладя всички участници в проекта.
С помощта на родителите си, децата от Трета ПГ "Б" упражняват своите кулинарни умения. "Мини "Мастър шеф Академия" се превърна в уникално забавление за малки и големи, чрез което у децат се развиват качества като въображение, естетика и креативност. В ролята на компетентни кулинарни оценители се включиха експертите в областта - бабите.

Вдъхновени от красотата и даровета на есента, децата от Четвърта А група с учители Анастасия Димитрова и Галя Бойчева реализираха планираните за месец ноември дейности по мини-проекти " Еко-любопитковци" и "Приложни изкуства".
* Събраха в специални пликчета, изработени от тях семенца и листа, след което ги наблюдаваха под лупа, за да видят формата, цвета и други особености.
* Хербаризираха в преса събрани листа.
*Почистиха детската площадка от нападалите листа.
*Изработиха "Бухалчета" от природни материали.
Децата от Трета Подготвителна "Б" група, със съдействието на учителите Анна Сиракова и Добромира Димитрова затвърдиха познания си за здравословна и вредна храна; увериха се колко голяма е силата на витамините и какво ще ни помогне да "Растем здрави и силни" - с повече полезна храна, чист въздух и спорт.
Децата направиха Хранителна пирамида по проекта и се научиха да различават видовете храни, чрез които постигаме оптимален здравословен и разнообразен режим на хранене.
Децата от Втора „а“ група с учители Цветелина Тодорова и Десислава Хубенова показаха как с общи усилия можем да се погрижим за природата. Реализирайки част от дейностите, заложени в мини-проекта „Обичам и пазя природата“, децата решаваха екологични проблеми и формираха умения за поддържане на равновесието в околната среда. Научиха какво е „рециклиране“ и защо е важно да изхвърляме отпадъците си разделно.2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Магичен емоцонален празник създаде екипът на Трета Подготвителна "Г" група. Той е част от наситеният с дейности мини-проект за работа с родителите "Вълшебства от стария таван". Малките вълшебници и техните родители ни понесоха с крилете на своята фантазия в зимна приказна вечер с любимите герои от приказката "Снежната царица ".
В деня, посветен на 65 годишнината от създаването на Авиобаза Крумово, децата от Трета ПГ "А" с учители Галя Бойчева и Цветелина Тодорова бяха гости на празничното събитие. То бе осъществено с любезното съдействие на капитан Илиян Илиев, родител на дете от групата. Посещението е част от дейностите по мини-проекти "Професиите на моите родители" и "Растем здрави и силни".

Децата бяха впечатлени от дисциплината, реда, спокойствието в Авиобазата, топлотата и сърдечността на хората работещи там. Истинска атракция за тях беше качването им в пилотската кабина на вертолети "Кугър " и "Ми". От командирите децата получиха знания за професията на военния пилот и инженер, за ролята на летателните машини за спасяването на хора, попаднали в беда, за спешно превозване на болни, за гасене на пожари. Демонстрационните полети на самолети и вертолети предизвикаха истинска еуфория. Наградите, лакомствата и снимките с пилотите и командирите в базата бяха неразделна част от празничното събитие.
Бъдещите лекари и медицински сестри от Трета ПГ "А" сърдечно благодарят на медицинска сестра Денислава Дукова, майка на Крис Дуков и на медицинска сестра Катя Златанова затова, че им помогнаха да се запознаят с професиите "лекар" и "медицинска сестра" и в прекрасно настроение на упражнят на практика новите си умения!

Събитието е част от дейностите по мини-проекти "Професиите на моите родители" и "Растем здрави и силни".
По повод 16 ноември - Международния ден на толерантността и във връзка с мини-проект "Заедно можем повече", деца и родители от Втора "Б" група с учители Ана Сиракова и Елена Начева сътвориха "Дърво на толерантността".

Родителите отправиха своите нравствени послания към децата и заедно, с голямо вълнение и радост създадоха своето творение.
На 26.02.2020г децата от Втора "Б" група заедно със своите родители се приготвиха за посрещането на Баба Марта. С усмивки и пролетно настроение, те твориха заедно в "Мартенска арт-работилничка".
В деня, посветен на Християнското семейство и във връзка с мини-проект с работа с родителите, в Четвърта ПГ "В" гостува майката на Габи - Йорданка Гърбева, която работи в единствената в страната производствена лаборатория за размножаване на подложки за овощните видове, някои южни култури, ягодоплодни, декоративни и други видове.
Мама Дани представи на децата своята професия с увлекателна презентация на тема: "Болница за растения". Бъдещите първокласници научиха как се създават плодни дръвчета в лабораторни условия, какви грижи са полагат за тях и от какво да се пазят. Като подарък получихме лабораторни съдове с готови култури, които да отгледаме в детската група.
Коледната радост споделиха деца и родители от Четвърта ПГ "В" в творческа фотосесия под наслов "Коледни усмивки". Тя бе чудесен повод да бъдем заедно и да съпреживеем отново радостните трепети на Коледните празници.
Здравословни кулинарни изкушения си приготвиха заедно деца и родители от Втора "В" група "Том И Джери" в Деня на Християнското семейство. Малките сръчковци майсториха морковени бонбони, плодови шишчета и здравословни мини-кексчета. Инициативата е част от дейностите по проект "Растем здрави и силни"
"Обичам те, мамо!". Децата от Първа "А" група изработиха уникални подаръци за своите майки, като в тази инициатива се включиха и техните бащи. Изключително вълнуващо!


2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


МИНИ - ПРОЕКТ „Книжка сладкодумна”

Четвърта Подготвителна "Б" група

Цели: 1. Да се стимулират положителните емоции на децата и да се провокира  отношение към книжките и приказките.

2.Чрез четенето на приказки да се обогати детския речник и развие устната реч на децата

3.Да може детето смислено и граматически правилно да изразява своите мисли.

4. Да се привлекат родителите и децата в една по-различна среда от домашната и така да се осъществи по-пълноценна и обогатяваща връзка.
МИНИ-ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ И ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ ЗА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО"

Четвърта ПГ "А" група

Цел: Да се възпита у децата българското,национално самосъзнание и усещане за принадлежност  към семейство,род Родина,чрез красотата ,ценностите и мъдростта на фолклора с емоционалната съпричастност на семейството.
МИНИ - ПРОЕКТ „ ДЕТСТВО МОЕ“

Растем здрави и щастливи в детската градина

Първа „А“ група

ЦЕЛ: Да осигурим на детето подходяща емоционална среда за бързо и безболезнено адаптиране в детската градина. Да се чувстват спокойно, да изявяват творческите си и артистични възможности като се уважава детската личност и индивидуалност.
МИНИ - ПРОЕКТ „ РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ“ 

ТРЕТА Подготвителна „А“ група

Цел: Формиране на отношение към здравето като основна ценност, на мотивация за здравословно поведение. Изработване на социални умения и навици за здравословен начин на живот. Личностно ангажиране и отговорност на децата към собственото здраве. Повишаване на спортната активност като предпоставка за психично и физическо здраве
МИНИ - ПРОЕКТ „ ДЕЦАТА СА НАШЕТО ОГЛЕДАЛО“ 

ВТОРА „Б“ ГРУПА

Цел: Да привлечем родителите като основни съдружници и приятели при възпитанието на социални-нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот. Насочваме вниманието на децата към осъзнаване на добрите дела, като ги приучаваме да правят добро, чрез разнообразни акции организирани от нас.
МИНИ - ПРОЕКТ "ДА СЪХРАНИМ БЪГАРСКОТО"

ТРЕТА Подготвителна "Б" група

Цел:Да се възпитава у децата национално самосъзнание и усещане за принадлежност към семейство, род и родина чрез красотата, ценностите и мъдростта на фолклора с емоционална съпричастност на семейството.
МИНИ - ПРОЕКТ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"

ПЪРВА "Б" ГРУПА

Цел: Организиране на позитивна, подкрепяща среда, необходима за добрата адаптация на децата към живота в ДГ. Привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот. Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси, способности и заложби. Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу агресията. 
МИНИ - ПРОЕКТ "ДОБРОТО ЗАПОЧВА ОТ НАС"

ТРЕТА ПГ Г "МЕЧО ПУХ"

Осъзнаване на добрите дела и подобряване на комуникацията между родители и детската градина чрез организиране на инициативи, свързани с Международният ден на Толерантността, Доброто, Приятелството, календарни и фолклорни празници. Изграждане на положително отношение към връстници, родители, учители. Овладяване на еталони за поведение.
МИНИ - ПРОЕКТ "ФОТОАТЕЛИЕ УСМИВКА"

ТРЕТА ПГ В "СЛЪНЧИЦЕ"

Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси , способности и заложби - умения за цветоусещане, координация, устойчив интерес. Стимулиране на наблюдателност, творческо въображение, самооценка и самоконтрол.
МИНИ - ПРОЕКТ "КЪЩИЧКА НА ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ"

ВТОРА В ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА"

Думите имат огромна сила и енергия, която може да ги материализира. Целта на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески изяви.
МИНИ - ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ"

ПЪРВА В ГРУПА "ТОМ И ДЖЕРИ"

Проектът  е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване на здравословното състояние и насърчаване на вродената потребност от физическа активност на децата от ДГ „Осми март”, осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри, здравно-хигиенната култура и здравословното хранене.
МИНИ - ПРОЕКТ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"

ПЪРВА Г ГРУПА "БАРБАРОНИ"

1. Повишаване на професионалните умения на учителите и педагогическите компетенции на родителите за целесъобразното им сътрудничество
2. Организиране на позитивна, подкрепяща среда, необходима за добрата адаптация на децата към живота в ДГ.
3. Привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот.
4. Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси, способности и заложби.
5. Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу агресията. 6. Съхраняване на ценностите и традициите на народа ни.
МИНИ - ПРОЕКТ "ВЪЛШЕБСТВА ОТ СТАРИЯ ТАВАН"

ВТОРА Г ГРУПА "ВЕСЕЛУШКА"

Културно-образователните области, в които прилагаме иновации в детската градина, са широк спектър - от мобилността на днешния свят до докосването на най-тайните кътчета в бита, които се допълват и обогатяват една друга. В основата на работата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете да получи възможност за успех. Подходът на „насочвано откривателство” носи увереност на малките деца.
МИНИ - ПРОЕКТ "КНИЖКА СЛАДКОДУМНА"

ЧЕТВЪРТА ПГ В "ДЪГА ОТ МЕЧТИ"

Насърчаване и поддържане на интерес у децата и четене от най-ранна детска възраст. Запознаване с творчеството на съвременни български писатели.
МИНИ - ПРОЕКТ "ИЗВОРЧЕ ВЪЛШЕБНО" 

ЧЕТВЪРТА ПГ Г "МИКИ МАУС"

Цели: Запознаване с каузата за стремеж към знания, стимулиране на самостоятелното мислене, създаване на библиотечен кът в детската група в партньорство с родителите.2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА


МИНИ - ПРОЕКТ "КЪЩИЧКА НА ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ"

ГРУПА "ДЪГА ОТ МЕЧТИ"

Цели и тематична насоченост: Формиране на навици и поведение у децата за общуване и сътрудничество помежду си и с възрастните, използвайки вежливи форми на обръщение. Развиване на отзивчивост, стремеж към добри постъпки и взаимопомощ.

Дейности: 
- интерактивни игрови и практически ситуации /"Да играем заедно", " В сладкарницата", "На гости в куклената къща", "Вежливи думи"/

- развлечения / "Да подарим подарък", "Малки сме артисти", "Красотата на доброто"/, художествена литература,песнички. Позитивна среда: табло по темата
МИНИ - ПРОЕКТ „Къщичка на вълшебните думи” 

група "Мики Маус"

Основна цел на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески изяви.

 Дейности:
„Вежливи думи”- игрова ситуация.

Заучават детска песен за вълшебните думи.

Възприемат и осмислят съдържанието на разказчета за вълшебни думички.
МИНИ - ПРОЕКТ "КНИЖКА СЛАДКОДУМКА"